Дорогий клиент Ви пройшли перевірку. Вам схвалений кредит до 10000 грн.✅ Онлайн кредит без відмови Цілодобово 24/7. На банківську карту України. Позика терміново без перевірок на особистий рахунок швидко і моментально! Так! Ні відсотків, ні комісій! Позика в 10000 гривень - безкоштовно! Цілодобово 24/7! Надішліть заявку онлайн прямо зараз 30 сек. безкоштовно!
Виберіть сумму:
...


Подайте заявку прямо сейчас и получите деньги
за 20 минут! До конца акции осталось:Получили кредит ,ставьте лайк!

Заказ кредитки за 5 мин

Наш опрос

Оцените карту АЛЬФА БАНК GOLD
Всего ответов: 773

16:45
Как изменить кредитный лимит приватбанк 24
Терміни та поняття, що застосовуються для цілей цих Умов та правил надання банківських послуг.

 

1.1.1 . авторизація


Процедура отримання дозволу на проведення операцій з використанням банківської картки .

1.1.2 . аутентифікація


Посвідчення правочинності звернення Клієнта (довіреної особи) в Банк для здійснення банківських операцій або отримання інформації по рахунках Клієнта в порядку , передбаченому Договором .

1.1.3 . Анкета- Заява про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг


Звернення Клієнта до Банку , яким акцепт оферти Банку про відкриття йому банківського рахунку та / або надання йому інших банківських послуг на умовах цього Договору , що є повним і беззастережним приєднанням до умов Договору , що поширюється на відносини виникають між Банком та Клієнтом . Волевиявлення особи і достовірність даних в Анкеті підтверджується власноручним підписом фізичної особи (фізичної особи, уповноваженої від імені юридичної особи)

1.1.4 . База даних Банку


Програмно -апаратний комплекс Банку , що забезпечує проведення Клієнтом операцій по рахунках / Картах / Депозитам і містить інформацію про Клієнта , достатню для його ідентифікації і аутентифікації відповідно до Договору .

1.1.5 . Банк .


Повне найменування :

Закрите акціонерне товариство Московський комерційний банк « Москомприватбанк »

Скорочене найменування :

ЗАТ МКБ « Москомприватбанк »

1.1.6 . Банківський автомат самообслуговування (банкомат )


Електронний програмно -технічний комплекс, призначений для здійснення без участі уповноваженого працівника Банку операцій видачі ( прийому ) готівкових коштів , у тому числі з використанням платіжних карт, і передачі розпоряджень Банку про перерахування грошових коштів з банківського рахунку (рахунки вкладу) Клієнта , а також для складання документів , що підтверджують відповідні операції

1.1.7. Банк - еквайєр


Уповноважений Банк ( Член Платіжної системи , міжнародної або внутрішньодержавної ) , який забезпечує проведення Авторизації , прийом і обробку сліпів і бере на себе проведення розрахунків з Продавцем , згідно з цим Договором по здійсненням транзакції .

1.1.8 . Банк - емітент


Уповноважений Банк ( Член Платіжної системи , міжнародної або внутрішньодержавної ), що є емітентом Карти та видав її Власнику Картки на договірних відносинах .

1.1.9 . банківська Карта


Спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки , електронний засіб платежу яка використовується для ініціалізації переказу коштів з рахунку платника , або відповідного рахунку банку з метою оплати вартості товарів і послуг , перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб , що отримали грошові кошти в готівковій формі в касах банку або через банківський автомат , а також вчинення інших операцій , передбачених відповідним договором. Залежно від умов , за якими здійснюються розрахунки з використанням банківської картки , можуть використовуватися дебетна (див. Дебетова карта) , кредитна (див. Дебетова карта з овердрафтом) схеми обслуговування карт.

.1.10 . Благодійність


Надання безоплатної (або на пільгових умовах ) допомоги тим , хто цього потребує . Основною рисою благодійності є вільний і невимушений вибір форми , часу і місця , а також змісту допомоги

1.1.11 . Програма " Допомагати просто!Створення широкому колу фізичних осіб умов щодо внесення благодійних внесків на адресу нужденних, через пункти прийому платежів Банку з подальшим перерахуванням прийнятих коштів на поточний рахунок Організації (отримувача) на умовах , передбачених Договором про прийом благодійних коштів або , згідно з письмовою заявою від потребує ( фізичної або юридичної особи)

1.1.12. бонус


Сума коштів , яка зараховується на окремий картрахунок , прив'язаний до карти , після здійснення видаткових операцій в терміналах торгово -сервісній мережі , що приймає участь у спільній з Банком програмі «Бонус Плюс». Бонус виникає за рахунок наданої торговою точкою знижки. Обсяг зараховуються у вигляді Бонуса коштів залежить від умов участі в спільній програмі конкретної торгової точки (виходячи з розміру знижки) , у якій відбувається трата , і розраховується як відсоток від вартості зроблених покупок . Бонус доступний до витрат тільки в терміналах торгово -сервісній мережі , що приймає участь у спільній з Банком програмі «Бонус Плюс »

1.1.13 . верифікація


Процедура перевірки персональних даних Держателя Картки з перевіркою анкетних даних через кодові слова .

1.1.14 . Верифікація з підтвердженням


Процедура перевірки персональних даних з отриманням телефону Клієнта .

1.1.15 . винагорода Банку


Сума зобов'язань Держателя банківської карти з оплати встановлених Банком Тарифами :

- Відсотків за користування Кредитом , в тому числі за користування простроченим кредитом і Овердрафтом ;

- Плати за відкриття / випуск / обслуговування рахунків / карт ;

- Інших комісій та штрафних санкцій ( якщо такі будуть мати місце).

1.1.16 . Геопозиціювання телефону


Процес визначення географічних координат телефону.

1.1.17 . Дебетова (розрахункова) карта


Банківська картка , призначена для здійснення операцій її утримувачем в межах встановленої кредитною організацією - емітентом суми коштів ( витратного ліміту ) , розрахунки за якими здійснюються за рахунок грошових коштів клієнта , що знаходяться на його банківському рахунку. У ряді випадків за дебетовими картками можливий несанкціонований (технічний) овердрафт.

1.1.18 . Дебетова (розрахункова) карта з овердрафтом


Банківська картка , призначена для здійснення операцій її утримувачем в межах встановленої кредитною організацією - емітентом суми коштів ( витратного ліміту ) , розрахунки за якими здійснюються за рахунок грошових коштів клієнта , що знаходяться на його банківському рахунку , або кредиту, наданого кредитною організацією - емітентом клієнту в відповідно до договору банківського рахунку при недостатності або відсутності на банківському рахунку грошових коштів (овердрафт) .

1.1.19 . грошовий переказ


Дії Банку з переказу грошових коштів у рамках застосовуваних форм безготівкових розрахунків з надання одержувачу коштів ( Клієнту ) грошових коштів відправника коштів ( Клієнта) , а також позначає суму переказу грошових коштів

1.1.20 . Тримач банківської картки


Фізична особа - клієнт Банку на ім'я якої випущена банківська карта або довірена особа клієнта . Зразок підпису Держателя Карти мається на зворотному боці картки. У разі якщо карта персоналізована , іменні дані Власника картки вказуються на лицьовій стороні картки , записуються на магнітній смузі і на мікропроцесорі картки ( за наявності).

У разі , якщо карта неперсоналізовані - Клієнту видаються її ідентифікатори (номер картки , термін дії та ін )

1.1.21 . Довірена особа власника банківської карти


Фізична особа , якій клієнт довірив здійснення операцій з карткою за рахунок частини або всіх коштів на картрахунку , шляхом надання додаткової картки і яка на законних підставах використовує банківську карту.

1.1.22 . боргові зобов'язання


Виконання Держателем банківської карти перед Банком зобов'язань за Договором про надання банківських послуг , а саме:

- Зобов'язання з повернення кредитних коштів (у тому числі простроченої заборгованості за кредитом та овердрафту )

- Зобов'язання з оплати винагороди Банку .

1.1.23 . заборгованість


Означає залежно від контексту :

а) грошові зобов'язання Позичальника перед Банком за Договором , термін оплати за якими настав , або

б) суму коштів за такими грошовими зобов'язаннями .

1.1.24 . ідентифікація


Встановлення особи Клієнта на підставі оригіналів або належним чином завірених копій документів при його зверненні до Банку для здійснення банківських операцій або отримання інформації по рахунках Клієнта в порядку , передбаченому Договором та чинним законодавством.

1.1.25 . імпринтер


Механічний пристрій , призначений для перенесення рельєфних реквізитів банківської картки на Сліп .

1.1.26 . Картрахунок ( рахунок карти )


Поточний рахунок , на якому обліковуються операції по банківській карті.

1.1.27 . клієнт


Фізична особа , суб'єкт господарювання , споживач банківських послуг , з яким Банк уклав Договір про надання банківських послуг ( приєднався до Умов даного Договору ) .

1.1.28 . клієнтська плата


Сума оплати клієнтом послуг із здійснення грошових переказів за Системі. Розмір плати встановлений цим Договором

1.1.29 . Комунікаційні послуги ( Послуги)


Надання різної інформації та інтернет -сервісів , он- лайнові та інформаційні послуги, що надаються SiteHeart , доступ до яких надається на домені SiteHeart.com .

1.1.30 . Контакт- Центр


Система програмно -апаратних комплексів Банку , що дозволяє Клієнту після його успішної ідентифікації і аутентифікації за допомогою телефонного каналу в автоматичному режимі і / або за участю оператора - співробітника Банку дистанційно проводити банківські операції та отримувати довідкову інформацію про банківські послуги в порядку і на умовах , передбачених Договором .

1.1.31 . Контрольна інформація Клієнта


Буквена або цифрова інформація , що вказується Клієнтом у заяві на надання послуги або в іншому документі , що реєструється в базі даних Банку та використовується для аутентифікації Клієнта при зверненні до Контактного центру Банку , Цілодобову службу "Консьєрж - сервіс».

1.1.32 . контрольний номер


Номер переказу у Системі грошових переказів.

1.1.33 . кредит


Кредитування Банком банківського рахунку Клієнта - позичальника , в тому числі при недостатності або відсутності грошових коштів на банківському рахунку клієнта - фізичної особи ( « овердрафт » ) на умовах передбачених Договором про надання банківських послуг , на умовах платності і зворотності.

1.1.34 . ліміт Авторизації


Максимальна сума Транзакції , яку можна провести без Авторизації . Величина Ліміту Авторизації є конфіденційною банківською інформацією і не повинна бути відома Власнику Картки

1.1.35 . Ліміт ризикових транзакцій (ліміт верифікації )


Максимальна сума Транзакції , яку можна провести без Верифікації . Величина Ліміту ризикових транзакцій є конфіденційною інформацією і не повинна бути відома Власнику Картки і Відповідальним співробітникам Продавця . Ліміт ризикових транзакцій по картах ЗАТ МКБ « Москомприватбанк » може відрізнятися за величиною для різних типів Карт .

1.1.36 . Пільговий період кредитування ( Grace period )


Встановлений Банком період з моменту виникнення заборгованості за Кредитом , протягом якого нарахування відсотків за користування Кредитом здійснюється за пільговою ставкою ( 0,0% річних).

Пільговий період поширюється , як на готівку, так і на безготівкові платежі ( наприклад , оплата в магазині) , і на операції зі зняття готівки в банкоматі або через касу.

1.1.37 . Максимальний платіжний розмір -

 


Це можливість використовувати певну суму доступних коштів на мапі миттєвого випуску протягом одного календарного місяця

1.1.38 . Мінімальний обов'язковий платіж *


Розмір боргових зобов'язань клієнта , які щомісяця підлягають сплаті клієнтом протягом строку дії Договору . Даний платіж складається з суми Овердрафту (якщо таке має місце бути ) і суми щомісячного платежу , що складається з нарахованих до сплати відсотків і частини заборгованості за Кредитом . Залежно від виду банківської карти , розмір і порядок розрахунків щомісячного Платежу зазначений у Тарифах і Пам'ятці Клієнта і виражений в процентному співвідношенні до здійсненими операціями з використанням банківських карт.

1.1.39 . Мобільний платіжний термінал


Сукупність обладнання, програмного забезпечення для проведення операцій по картах Visa / MasterCard за допомогою смартфона , планшета або комп'ютера

         

                 

1.1.40 . несанкціонований овердрафт


Вид позикової заборгованості , яка може виникати по дебетних (розрахунковим ) і дебетним (розрахунковим ) картками з овердрафтом при недостатності суми витратного ліміту для проведення операції по карті внаслідок технічних причин (курсові різниці , операції в торговельній мережі без попередньої перевірки достатності суми на рахунку та інші ) .

1.1.41 . овердрафт


Короткостроковий кредит, який надається банком клієнту в разі перевищення суми операції по банківській карті над сумою залишку коштів на його картрахунку або встановленому Кредиті .

1.1.42 . Оператор пункту обслуговування


Співробітник пункту обслуговування будь-якого учасника Системи , який має права і доступ до здійснення операцій з грошовими переказами в Системі.

1.1.43 . операційний день


Частина робочого дня банку або іншої установи - члена платіжної системи, протягом якої приймаються документи на переказ і документи на повернення , а також в перебігу якої є можливість за відсутності технічних обмежень здійснити їх обробку , передачу та виконання . Тривалість операційного дня встановлюється банком або іншою установою - членом платіжної системи самостійно та закріплюється внутрішніми правилами .

1.1.44 . Відповідальний співробітник Продавця


Фізична особа , співробітник Продавця , навчений роботі з устаткуванням і правилам прийому банківських карт , уповноважений здійснювати Транзакції або оформлення сліпів , або здійснювати контроль за роботою співробітників Продавця .

1.1.45 . відправник


Фізична особа, яка дає доручення Банку- відправника відправити переказ в Систему .

1.1.46 . Звітний період (місяць )


Період , що передує даті виконання клієнтом боргових зобов'язань перед Банком .

1.1.47 . оферта Банку


Публічна пропозиція Банку необмеженій кількості осіб укласти з Банком договір про комплексне банківське обслуговування фізичних та юридичних осіб ( Договір ) , що містить всі істотні умови Договору . Оферта розміщається Банком на офіційному сайті Банку ( постійно доступному для ознайомлення) .

1.1.48 . Офіційний сайт Банку


Офіційно зареєстрований за ЗАТ МКБ « Москомприватбанк » сайт в мережі Інтернет - www.privatbank.ru .

1.1.49 . ПІН (PIN -код ) ( персональний ідентифікаційний номер )


Код, відомий лише держателю банківської карти , і потрібний для його ідентифікації при проведенні операцій з використанням банківської картки . Є аналогом власноручного підпису.

1.1.50 . платіжна система


Система розрахунків між Банками - еквайреру і Банками - Емітентами , яка визначає єдині стандарти платіжних засобів , типів Карт і правила взаємодії учасників системи .

1.1.51 . платіжний ліміт


Сума грошових коштів , доступних для проведення операції по карті , що включає залишок власних коштів Клієнта на картрахунку та суму ліміту Овердрафту за рахунком карти , за вирахуванням сум операцій , заблокованих на картрахунку з урахуванням відповідної комісії .

1.1.52 . підрозділи Банку


Структурні підрозділи Банку , які здійснюють обслуговування фізичних осіб : Операційне управління Банку , операційні управління / відділи / сектори та внутрішні структурні підрозділи філій Банку ( додаткові офіси , операційні каси поза касового вузла , операційні офіси) .

1.1.53 . одержувач


Фізична особа , яка є одержувачем перекладу (на чиє ім'я відправлений переклад).

1.1.54 . Користувач


Фізичне , приєдналася до цієї Угоди та отримала доступ до інформаційних послуг порталу SiteHeart.com .

1.1.55 . претензія Клієнта


Фінансова претензія власника банківської карти ЗАТ МКБ « Москомприватбанк » Банку по карті на повернення платежу по проведеній транзакції. Виставляється у випадку спірної транзакції - відмови Держателем карти від списання з його карткового рахунку , виявлене Держателем Картки після отримання ним виписки з Банку .

1.1.56 . додаток iPayПрограмне забезпечення для проведення операцій по картах Visa / MasterCard за допомогою смартфона , планшета або комп'ютера.

1.1.57 . Продавець


Суб'єкт підприємницької діяльності , який , відповідно до Договору з еквайреру або платіжною організацією , приймає до обслуговування банківські картки з метою проведення оплати вартості товарів чи послуг.

1.1.58 . прострочений кредит


Кредитні кошти , які були надані Держателю банківської карти і не були повернуті Банку у термін, передбачений Договором .

1.1.59 . розрахунковий документ


Документ за операціями, виконаними за допомогою банківської карти (сліп , квитанція торговельного термінала) , або інший документ , відповідно до чинного законодавства , який підтверджує здійснення операції з використанням картки .

1.1.60 . ризикові операції


Операції по банківській карті Клієнта , що визначаються Банком за критеріями , встановленим чинним законодавством , та / або платіжними системами , виходячи з імовірності можливого шахрайства та / або порушення чинного законодавства.

1.1.61 . Система грошових переказів


Сукупність програмного і технічного забезпечення, призначеного для здійснення термінових грошових переказів між пунктами обслуговування учасників Системи (наприклад PrivatMoney , Western Union , MoneyGram тощо) .

1.1.62 . сліп імпринтерами


Паперовий документ ( чек) , який підтверджує здійснення операції з використанням банківської картки на імпринтерами і містить набір даних про цю операцію і реквізити банківської карти.

1.1.63 .


Просмотров: 2010 | Добавил: blouse | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar